1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Historia UKS Pankracy Jelenia Góra

W dniu wspomnienia św. Pankracego, męczennika, 12 maja 2014 roku odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia sportowego o nazwie Uczniowski Klub Sportowy „Pankracy” Jelenia Góra. Walne Zebranie Klubu wybrało Zarząd, który spośród siebie dokonał podziału funkcji:

1. Prezesa – w osobie Mirosława Pawła Dębskiego

2. Wiceprezesa – w osobie Andrzeja Glinki

3. Skarbnika – w osobie Dariusza Baka

4. Sekretarza – w osobie Adriana Wrony

5. Członka Zarządu – w osobie ks. Mariusza Majewskiego

Walne Zebranie Klubu wybrało także Komisję Rewizyjną, która wybrała spośród siebie:

  1. Przewodniczącą – w osobie Kingi Dul
  2. Sekretarza – w osobie Bogusławy Herbeć
  3. Członka Komisji Rewizyjnej – w osobie Mariusza Pełczyńskiego

Pierwsze czynności Zarządu to spełnienie wszelkich warunków formalnych niezbędnych do prawnego funkcjonowania stowarzyszenia. Prezydent Miasta Jeleniej Góry w dniu 28 maja 2014 roku wydał decyzję postanawiającą wpisać nasze stowarzyszenie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych, w Dziale UKS pod pozycją 22. Zwróciliśmy się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o nadanie numeru identyfikacji podatkowej. W urzędzie statystycznym otrzymaliśmy numer identyfikacyjny REGON. Zostały wykonane pieczątki. W trakcie wypełniania  wszelkich spraw formalnych, ruszyły zajęcia sportowe dla uczniów  gimnazjum. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 90 minut, na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 3, prowadzone M. Dębskiego głównie z piłki nożnej.

Po przerwie wakacyjnej, w dalszym ciągu były prowadzone zajęcia sportowe na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 13, a w okresie zimowym na Sali sportowej MOS mieszczącej się na ul. Skłodowskiej 12.

Pod koniec roku 2014 złożyliśmy ofertę realizacji zadania publicznego, rodzaj zadania to: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2015 roku. Niestety nasza oferta nie zyskała przychylnej opinii komisji kwalifikacyjnej. Jednak ta decyzja w żaden sposób nie wpłynęła negatywnie na dalsze działania. Cały czas prowadzimy zajęcia dla dzieci. W miesiącu lutym zorganizowane zostały mistrzostwa naszej szkoły w tenisie stołowym w kategorii dziewcząt i chłopców. W dalszym ciągu poszukujemy sponsorów na zakup sprzętu i strojów sportowych dla uczestników zajęć. Planujemy, aby w kolejnych latach składać oferty do miasta licząc że tym razem zdobędziemy uznanie komisji kwalifikacyjnej i otrzymamy pomoc od miasta. Nasz klub rozwija coraz bardziej dynamicznie, a  plany na najbliższy czas to organizacja: Zawodów Strzeleckich dla uczniów gimnazjów dla upamiętnienia rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego ; Papieskiego Rajdu Rowerowego ulicami Jeleniej Góry z wejściem na Chojnik celem złożenia kwiatów przy tablicy upamiętniającej pobyt papieża Jana Pawła II w naszym mieście ; Biegu Tropem Wilczym, który będzie nawiązywał do Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image