1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pożegnanie z drogowskazami

Przed nami cały świat. Przed nam nadzieje, niepokoje, niepewność; mozolne szukanie drogi i prawdy na splątanych ścieżkach życia... Zakończenie nauki w Publicznym Katolickim Gimnazjum u św. Pankracego to zamknięcie kolejnego etapu życia młodego człowieka, ale także niepewne patrzenie w przyszłość. Na tę nową drogę stawialiśmy drogowskazy w Zdrojowym Teatrze Animacji podczas uroczystej gali 21 czerwca 2018 roku. Tam także nagradzaliśmy wielu wyróżnionych.

W roku szkolnym 2017/2018 w klasie 3 gimnazjum uczyło się 25 osób. Wszystkie one ukończyły szkołę z dobrymi notami na świadectwach, ale także w wysokich staninach procentowych na zaświadczeniach o egzaminie gimnazjalnym. Dla każdego trzy lata gimnazjum były czasem zmagań z materią nauki, doświadczeń, ale przede wszystkim z pokonywaniem samego siebie – rozwijaniem uzdolnień i pokonywaniu trudności.

Ten proces pracy nad sobą nigdy się nie kończy, dlatego też: Abyśmy byli sprawiedliwymi i godnymi ludźmi – niech sumienie będzie naszym przewodnikiem. Niech nam ono przypomina, iż pierwszym i najgorszym ze wszystkich oszustw jest oszukiwanie samego siebie. Potem łatwo już grzeszyć na wszystkie sposoby.

Przepiękne aranżacje muzyczne naszego zespołu Ad Maiorem Dei Gloriam pod opieką p. Darii Wyrostek-Pelc i p. Joanny Łazur także pokazywały nam drogę do szczęścia, którym jest wolność i godność. Pełni tych natomiast zawsze trzeba szukać w Chrystusie, wystarczy tylko wypełnić wołanie: Nie lękajcie się!
Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!

Każdy dzień jest nową przygodą, w której rozwijamy swoje talenty – mówiła w swoim przesłaniu p. Ewa Tkacz, wychowawczyni klasy 3. Tylko od nas zależy, jakie będzie nasze życie – słowa, myśli, czyny, spojrzenia. Dlatego ważne, abyśmy pamiętali: Zanim osądzisz, spróbuj zrozumieć. Wystrzegaj się gotowych odpowiedzi. Daj każdemu szansę. Zważaj bardziej na "być" niż "mieć". Stawaj w obronie najsłabszych. Bądź pośród innych narzędziem pokoju. Przynoś życie i nadzieję ludziom, których spotkasz. Przyczyniaj się do międzyludzkiej solidarności. Pracuj na rzecz bardziej sprawiedliwego świata.

Śmiej się, a zmarszczki przekształcą się w skrzydła.

Skrzydeł dodaje nadzieja. Poprzez wiatry i burze dostrzegamy piękno słonecznego poranka. Dlatego też powtarzajmy sobie: Będzie dobrze mimo wszystko. A nawet jeśli nie całkiem dobrze, to na pewno lepiej, niż jest. Jeśli nie zaraz, to niebawem. Albo trochę później. Jeśli nie całkiem, to częściowo. Ale na pewno!

Tej wiary i nadziei życzymy naszym Absolwentom, ale także każdemu Człowiekowi.

Opr. Małgorzata Wołąkiewicz-Lisiak

Foto: Adam Niklewicz


  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
 "Musicie od siebie wymagać,
choćby inni od was nie wymagali"
                                            św. Jan Paweł II